Vệ sinh phong quang trường lớp đón năm học mới 2018 – 2019

Tháng Tám 27, 2018 4:44 chiều

Trường MN Quảng Văn tổ chức ra quân lao động vệ sinh phong quang trong và ngoài nhà trường.

IMG_5871IMG_5870

IMG_5872IMG_5869

 

1535417004441

1535416984442